10.3.2010
"PROJEKT Z NEMČINY"
10.3.2010

Tento týždeň sa zatiaľ vyvíja podľa môjho gusta. Na posledných labákoch som mal kvantitatívne, ale aj kvalitatívne najlepší produkt a dostal zaň 5 bodov s hviezdičkou a dnes sa mi podarilo zložiť prvú časť skúšky z nemčiny. O čo vlastne išlo? :-O Na začiatku tohto semestra sme boli oboznámení, že ak chceme tento rok robiť skúšku z nemčiny, musíme vypracovať projekt na veľký papier (cca 150x90 cm) o téme, ktorá súvisí s našim zameraním. Ja, nakoľko teraz študujem odbor chémia a medicínska chémia, musel som si vybrať tému blízku chémií prípadne medicíne. Vybral som si trošku netradične, ale nakoniec úspešne. Ešte predtým, ako som otvoril stredoškolský zošit z chemickej technológie, mi napadlo, že by dobrou témou bolo niečo o čistení vody. Nakoniec som to aj zrealizoval s oficiálnym názvom "Princíp činnosti čistiarne odpadových vôd". Toto učivo som bol naučený na strednej dokonale a dodnes si ho v slovenčine dobre pamätám. Menšie problémy nastali pri prekladaní názvov ako je vyhnitý kal, či jemné česlice, ale de.wikipedia.org to istila. Na projekte som pracoval celý víkend, pričom mi moc pomáhala aj moja priateľka Aďka, za čo som jej vďačný. Projekt som prezentoval zhruba 20 minút, pričom som spravil zopár gramatických chýb. Inak to ale dopadlo skvele. Celý text som si pamätal a jediný stres, ktorý som pociťoval bol ten, ktorý v sebe mala Aďa z môjho vystúpenia. :D Keď sa po mojej prezentácií pýtala profesorka na hodnotenie triedy (chcela hodnotenie ako na strednej, teda známkou) všetci vraveli za jedna. Lenže tých pár chýb mi ukotvilo známku 2+, čo je u mňa z jazyka veľký úspech.

Určite by bola na mňa pyšná aj naša Desana. :D Suma sumárum, stačí mi napísať dva testy na zápočet a potom jeden skúškový test a skúška z nemčiny je v kapse. :)

Ďakujem, koniec hlásenia. :)
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE