16.2.2011
"SMEROVANIE"
16.2.2011

Opäť sa zas hlásim po dlhšej dobe, tento krát na začiatku letného (aj keď vonku tá poľadovica tvrdí niečo iné) semestra. Práve teraz začína obdobie, kedy sa začíname spolu so spolužiakmi stopercentne rozhodovať kam sa bude po bakalárskom stupni štúdia uberať náš život. Teraz študujem odbor Chémia a medicínska chémia, ktorý môžem charakterizovať asi ako najlepší smer, aký som si mohol zvoliť z pomedzi odborov na našej škole. Všetko ide krásne po sebe, prvý ročník sa začal matematikou, fyzikou a anorganikou, druhý pokračuje organikou, fyzikálnou chémiou a analytikou. V treťom ročníku nás čaká chemické inžinierstvo, biochémia a samozrejme voľba bakalárskeho projektu. Z nášho smeru sa dá priamo pokračovať na inžinierske štúdium anorganickej, organickej, fyzikálnej, či analytickej chémie. Každá katedra má svoje pre a proti. Teraz sa pokúsim moje názory na jednotlivé katedry stručne zhrnúť.

Anorganika:
PRE: Katedra hojne zaoberajúca sa komplexami medi a iných prechodných kovov, zisťovanie ich vlastností a užitočnosti v lekárstve a v inej praxi. Čistá chémia.
PROTI: Netuším, kde by som sa s týmito znalosťami mohol zamestnať, mimo výskumu v školských, či iných zariadeniach.
Organika:
PRE: Veľa pre mňa nových a zaujímavých vecí, s ktorými by som sa chcel oboznámiť.
PROTI: Dlhohodinové pôsobenie v labáku, veľká nebezpečnosť látok.
Fyzikála:
PRE: Metódy využiteľné v praxi, mne celkom prijateľné štúdium a obsahy prednášok.
PROTI: Skoro žiadna chémia, len využívanie metód na zisťovanie vlastností chemických látok.
Analytika:
PRE: Asi najväčšie využitie v praxi, možnosť zamestnať sa v expertíznych ústavoch.
PROTI: Nezaujímavé podanie učiva v bakalárskom stupni a nebudem riskovať, že sa to bude opakovať na inžinierskom štúdiu.

Ďalej máme s menšími podmienkami možnosť uchádzať sa o miesto na niektorých iných oddeleniach, z ktorých ma najviac zaujala katedra environmentalistiky. Sem som sa aj napokon rozhodol ísť, nakoľko sa mi učebné plány a aj bakalárske projekty páčili najviac. O využiteľnosti v budúcom živote snáď ani nemusím hovoriť, nakoľko ekosystém tejto planéty chátra dňom i nocou stále viac. S doc. Prouskom som sa na toto leto dohodol na začatí projektu, v ktorom sa budeme zaoberať fotofentonovými reakciami, ktoré uplatníme v čistení odpadových vôd. Teším sa ako malé dieťa, ktoré má dostať novú hračku. :D Ale ako by povedala jedna nemenovaná osoba.: "Som už raz taký." :) Teraz mi už len stačí prežiť tento semester a môže sa začať s projektom. Ešte dostanem počas semestra nejaké materiály na naštudovanie, aby som sa v problematike a hlavne mechanizmoch orientoval a potom do toho skočím. Ale verím, že všetko pôjde hladko a za rok a pol sa budem môcť prihlásiť na inžinierske štúdium na katedru environmentalistiky. :)
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE