25.8.2012
"SLOBODA RASTLÍN"
25.8.2012

Neziskovú organizáciu Sloboda zvierat pozná na Slovensku dnes už každý. Po celom svete sa nachádzajú organizácie, ktoré sa snažia starať o blaho zvierat a dodržiavanie zákonov s nimi súvisiacimi. Zvieratá sú na rebríčku popularity hneď za ľuďmi, teda nečudo, že sa im venuje veľká pozornosť. Existujú aj veľké kvantá ľudí, ktorí odmietajú mäso, či dokonca akékoľvek produkty živočíšnej výroby. Zvieratá majú predsa city, pociťujú bolesť a vedia určitým spôsobom naznačiť nám ľuďom, čo ich trápi. Čo ale rastliny? Sú to bezcitné mnohobunkové organizmy, ktoré sa nevedia prejavovať a nech s nimi robíme čokoľvek len stoicky stoja a čakajú čo bude ďalej? Nie, takto to predsa nie je.

V minulosti, ale aj dnes sa uskutočnilo obrovské množstvo testov, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť to, či sú rastliny schopné aj bez toho, že majú mozog prejavovať svoje pocity, prípadne úspešne komunikovať s okolím. Bolo dokázaných niekoľko dych berúcich, aj keď logických zistení.

FAKT č. 1 - Rastliny komunikujú – Rastlina č. 1 sa nachádza v kvetináči vzdialenom od rastliny č. 2 v určitej vzdialenosti, ktorá sa nachádza v kvetináči úplne inom. Rastlinu č. 1 nepolievame už cez týždeň, no rastlina č. 2 má vody nadostač. Ak sledujeme správanie oboch rastlín, rastlina č. 1 živorí a hlása do svojho okolia ohrozenie nedostatkom vody. Čo sa stane s rastlinou č. 2, ktorá má vody nad hlavu? Sama uzavrie póry, aby minimalizovala úbytky vody zo svojho povrchu a začne sa chystať, aj keď neoprávnene na obdobie sucha. Potom, čo sa rastline č. 1 dostane opäť zálievky, rastlina č. 2 odvolá poplach a spokojne póry v listoch opäť otvorí.

FAKT č. 2 – Rastliny cítia – To či rastliny majú alebo nemajú pocity je ťažké dokázať, no podľa mňa to uskutočnené bolo. Backster uskutočnil experiment kedy napojil rastlinu na detektor lži. Pre spresnenie bol Backster expertom na tieto zariadenia. Na detektore lži sa nachádza pozitívna a negatívna oblasť. Ak takúto rastlinu napojenú na prístroj zalial, okamžite sa to prejavilo na detektore lži tak, že rastlina prejavovala pozitívne emócie. Naopak ak sa rastlinu pokúšal poškodiť, tak ešte pred samotným aktom, teda kedy v ruke len držal zapnutý zapaľovač, na detektore lži sa objavila veľmi negatívna reakcia. Rastlina sa teda bála toho, že jej dotyčný ublíži. Napokon sa uskutočnili testy, kedy sme mali v miestnosti niekoľko ľudí. Jeden z nich rastlinu zámerne poškodil a následne všetci z miestnosti odišli. Potom po jednom chodili do miestnosti s rastlinou. Dlho sa nič nedialo, no ak prišiel práve ten človek, ktorý rastlinu predtým poškodil, na prístroji sa objavila okamžitá reakcia.

FAKT č. 3 – Rastliny sa bránia – Rastliny na nás nemôžu nakričať, nemôžu okamžite pohnúť listom a zaraziť nás fackou. Môžu však omnoho viac. Ak rastlinu vystavíte pôsobeniu chemikálii, škodcov alebo proste len inej dominantnejšej rastline, začne produkovať množstvo chemických látok, ktorými sa snaží nepriateľa odohnať, prípadne zlikvidovať. Bohužiaľ si na ľudí rastliny ešte nevyvinuli žiaden obranný mechanizmus.

FAKT č. 4 – Láska rastlín – Rastliny dokážu rozpoznať svojich súrodencov. Bolo to dokázané následovnými experimentmi. Do jedného kvetináča sme zasadili dve planty rovnakého druhu rastlín, ale od inej materskej rastliny (od inej matky). Obe sa snažili rásť čo najrýchlejšie a čo najviac, aby toho druhého votrelca vo svojej zemi udlávili. Mali široký koreňový systém a čo najväčšie listy. Absolútne sa každá z plánt snažila nabrať do seba zo zeminy čo najviac živín. Nakoniec samozrejme ako to v neporušenej prírode býva, vyhral zákon silnejšieho a jedna z rastlín uhynula. Potom však zasadili dve planty od rovnakej materskej rastliny. Títo, v podstate súrodenci, si pokojne rástli, neobmedzovali sa koreňovým, ba ani listovým systémom, z pôdy odčerpávali len toľko látok, koľko skutočne potrebovali a nakoniec obe dorástli úspešne do dospelosti.

FAKT č. 5 – Rastliny súcitia – Rastliny dokážu reagovať aj na to, keď sa stane niečo zlé niekomu inému. Či už ide o inú rastlinu alebo o zvery či ľudí. Bol uskutočnený experiment, kedy obyčajné slepačie vajíčko hodili do hrnca s vriacou vodou. Rastlina na to okamžite zareagovala a tým v podstate prejavila súcit, alebo možno aj strach z toho, čo sa udialo.

Existuje ešte veľké množstvo experimentov, ktoré dosvedčujú to, že rastliny sú živé, ale určite nie nemé, necitlivé a primitívne tvory. Od čoho sa teda líšia rastliny od nás ľudí? Tým, že nemajú drahé autá a domy? Ja si myslím, že rastliny sú omnoho lepšou komunitou ako my ľudia. Na tejto planéte, na ktorej žijeme si musíme uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí a tak ako dokazujú experimenty dneška, tak aj všetko so všetkým komunikuje. Viem, že ak si tento článok prečíta nejaký vegán, tak možno začne uvažovať o čisto vzdušnej strave. Tento krehký systém, má určitú homeostázu, ktorú človek svojim pôsobením neustále narúša. Väčšinou je to zapríčinené nevedomosťou, ktorá sa samozrejme ospravedlniť nedá. Preto by sme sa mali snažiť napraviť toto nevedomie a premeniť ho na vedomie v čo najkratšom čase a mali by sme ctiť to, čo nám bolo zverené, teda možnosť „vlády“ nad svetom.
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE