6.11.2012
"ODKAZY MINULOSTI"
6.11.2012

Na našej planéte môžeme nájsť veľa rôznych miest, ktoré by sme mohli nazvať odkazmi. Pyramídy v Egypte a v Južnej Amerike, Stonehange vo Veľkej Británii, planina Nasca, Veľkonočný ostrov a jeho sochy Moai, Derinkuyu v Turecku, či neuveritelné Teotihuanaco sú len zlomkom dôkazového materiálu zanechaného minulými civilizáciami. Aj keď nám archeológovia odkrývajú stále nové a nové a často krát aj staršie a staršie miesta, stále sme natoľko zadubení, že svoju vlastnú históriu uvažujeme smerom dozadu len na niekoľko tisíc rokov. Stále sa v nových knihách s dátumom vydania 2012 dočítam, že prvá civilizácia ovládajúca písmo bola Sumerská a že táto inak veľmi vyspelá civilizácia nepoznala ani len obyčajné koleso, dočítam sa aj to, že Atlantída nikdy neexistovala a prvé vyspelé mestá sa datujú do maximálne 20 000 rokov pred našim letopočtom. Všadeprítomné dôkazy však hovoria pravý opak.

V ďalekej histórii tejto Zeme môžeme nájsť stopy po civilizáciách tak vyspelých, že sa máme od nich ešte aj dnes mnohokrát čo učiť. Nehovorím o Egypťanoch, Sumeroch alebo Máyoch, hovorím o spoločenstvách, ktoré sa po tejto planéte prechádzali desiatky, možno aj stovky tisíc rokov dozadu. Tieto civilizácie nám zanechali množstvo stôp, posolstiev, návodov a v neposlednom rade odkazov. V závislosti od ich vyspelosti, alebo od zásahu nejakej vyššej inteligencie nám mohli však zanechať omnoho viac ako len zrúcaniny ich obydlí, či artefakty predmetov. Dnes nachádzame väčšinou iba kamenné stavby. Je to logické, kovy sa rozpustia, plasty sa rozložia, guma sa zoxiduje a rozpadne, no kamene síce obrusované vetrami a omývané vodou stoja hrdo ďalej na svojich pôvodných miestach. Na druhej strane tu máme spravodajské alebo výučbové príbehy, ktoré sme dnes zaobstarali pomenovaním mýty. Biblia, Mahabharáta, Bhagavadgíta a iné písomnosti dnes berieme ako spleť príbehov, ktoré si naši milí predkovia namáhavo vymýšľali, aby mohli nás „mládež“ poučiť. Ide však len o príbehy, ktoré sa nezakladajú na pravde? Na čo by boli, tak ako poukazujú mnohí ľudia zaoberajúci sa históriou, v týchto textoch písané presné rozmery Noemovej archy, technické parametre lietajúcich bojových strojov Vimana, či podrobný popis stroja na manu, teda „silu“, ktorá držala pri živote kopec ľudí pri putovaní púšťou? Nie, nie, toto nie sú len tak vymyslené príbehy, toto sú presné opisy vecí, ktoré tu už raz boli. Boli opísané preto, aby sme na ne nezabudli, prípadne aby sme si ich mohli vyrobiť, ak by sme niekedy v budúcnosti potrebovali.

O to ako veľmi boli vyspelé staroveké civilizácie sa vedú spory. Jedni tvrdia, že dokázali uloviť ryby a vyrobiť korálkový náhrdelník, iní zas, že mali lietajúce stroje, poznali jadrové zbrane a boli majstrami v stavebníctve a v hutníctve. Ja osobne sa prikláňam k druhej možnosti, nakoľko spisy hovoria jasne. Neviem, či boli niekedy naše civilizácie ovplyvňované bytosťami z vesmíru, alebo išlo len o rôzne stupne vyspelosti inak pozemských ľudí, ale isté je, že boli veľmi vyspelé. Kladiem si otázku, nemohli nám zanechať aj niečo viac? Dnes vo veku dobývania vesmíru ukladáme aj my do družíc a rôznorodých sond zlaté plakety, či iné médiá, na ktoré zaznamenávame základné informácie o našej Zemi a o nás. Nemohli tak vykonať aj civilizácie minulé? Nemohla byť napríklad civilizácia, ktorú nazval Platón Atlantída tak vyspelá, že umiestnila na obežnú dráhu vlastnú obežnicu? Nemohla by sa stále túlať niekde v okolí našej planéty? Krásne vesmírom zakonzervované teleso by tam mohlo vydržať naozaj tisíce rokov. Ak si hovoríte, že by sme ju už určite objavili, tak sa mýlite. Ak si zoberieme, že by daná družica mala rozmery 2x2 metre, tak by ju astronauti spozorovali v tme, prípadne prílišnom svetle len z veľmi blízkej vzdialenosti. Satelitmi či inými radarmi by bola tiež ťažko detekovateľná. Asteroidy veľké ako autobusová zastávka si v 50 % prípadov všimneme až keď preletia okolo našej Zeme a druhú polovicu si všimneme až keď zhorí v atmosfére. Naozaj nie sme takou dokonalou civilizáciou ako sa zdá.

Odkaz na obežnej dráhe Zeme by mohol byť jednou z možností ako zakonzervovať bezpečne a nenákladne posolstvá pre nás ľudí, no existujú ešte mnohé iné možnosti. Povrch Mesiaca, obežné dráhy iných planét, alebo obežná dráha Slnka vzdialenosťou sa rovnajúca vzdialenosti Pluta. Možno nám takto mohli staroveké civilizácie aj diferencovať odkazy, podľa nami dosiahnutej úrovne. Prvý krok, staré stavby sme našli. Obežná dráha možno ukrýva dokumentáciu plnú znalostí, v ktorej sa budú nachádzať aj návody na medziplanetárne lety. Napokon vďaka nim priletíme napríklad na Mars a nájdeme odkaz so znalosťami, ktoré nám neskôr umožnia medzihviezdne lety a tak ďalej. Je otázne, či podobné odkazy existujú a či a kedy ich objavíme. Podľa starovekých, podľa nás mýtov, sa riadili a riadia celé generácie nás ľudí, čo nás čaká ale v ďalších odkazoch z minulosti, to môžeme iba hádať.
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE