11.11.2012
"OTRÁVENÝ RAJ"
11.11.2012

26. apríla 1986 niekoľko minút pred druhou hodinou rannou sa ozvala explózia na 4. bloku Černobyľskej elektrárne. Niekoľko desiatok ton rádioaktívnych zlúčenín uránu a jeho štiepnych produktov sa dostalo nie len do bezprostredného, ale aj ďalekého okolia jadrovej elektrárne. K miestu bolo privolaných niekoľko hasičských zborov, ktoré márne bojovali s rádioaktívnym požiarom. Asi dva dni trvalo, kým začala evakuácia obyvateľov mesta Pripjať a 30 kilometrového okolia elektrárne. Vojaci strieľali potulujúcich sa psov, ale aj vtákov, jeleňov, zajacov, ježkov, proste všetko čo sa hýbalo a nebolo chránené pod pojmom človek. Les za elektrárňou sčervenal, čo bolo známkou jeho okamžitého úhynu. Následne bol vojakmi vypálený a tým zrovnaný so zemou. Takto pokračovali čistiace práce niekoľko týždňov. Klčovanie lesov, zabíjanie všetkého živého, stavba bariér na ochranu podzemnej vody pod priestorom elektrárne a nakoniec samozrejme stavba sarkofágu. Paradoxom je, že posledný blok Černobyľskej elektrárne bol odstavený až v roku 2000.

Ako to ale vyzerá v okolí jadrovej elektrárne Černobyľ dnes? V televízii a na internete môžete nájsť ohromné množstvo dokumentov o elektrárni samotnej, ale aj o ekosystéme, ktorý sa vyvinul v tejto 30 kilometrovej oblasti bez človeka. Dnes v „zakázanej zóne“ býva iba skupina vedcov, ktorí sledujú vplyv rádioaktivity na okolité prostredie a niekoľko nadšencov, ktorí taktiež prispievajú k vedeckým poznatkom. Na prvý pohľad je toto územie bez človeka rajom pre všetky zvieratá. Môžeme tu nájsť hniezdiace lastovičky, sovy, ale aj mačky, psov, sobov, vysokú zver a rôzne druhy plazov a hmyzu. Všetky zvieratá vyzerajú na prvý pohľad absolútne zdravo, novovzniknuté lesy za elektrárňou už znova kypia zeleňou a na oblohe je počuť čvirikanie prelietajúcich vtákov. V riečke pri elektrárni sa pechoria kačky a labute a v opustených ľudských obydliach sa usídlili rôzne druhy zvierat. Rádioaktivita však aj dnes presahuje v bezprostrednej blízkosti elektrárne všetky limity a teda tieto zvieratá po dlhšej dobe hynú v bolestiach, ktoré im zapríčiní choroba z ožiarenia. Objavilo sa aj veľké množstvo mutácií. Niektoré sú viditeľné na prvý pohľad, no iné sú skryté vo vnútri zvierat. Lastovičky napríklad majú jeden zo svojich chvostíkov menší, u myší sa objavil tzv. efekt Hormézie, kedy dokážu odolávať omnoho väčším dávkam rádioaktivity ako ich druhovia žijúci v iných oblastiach. Veľké množstvo zvierat najrozličnejších druhov sa po havárii stalo neplodnými, čo urýchlilo ich vyhynutie v danej oblasti. Dnes je však zakázaná zóna vyhľadávaná všetkými druhmi zvierat ako istá ochrana pred človekom. V absolútnom pokoji so stále prítomným neviditeľným nepriateľom žijú relatívne spokojne. Dalo by sa povedať, že je to pre ne raj na Zemi.

V súčasnosti sa chystá projekt na výstavbu nového sarkofágu pre Černobyľskú elektráreň. Existuje viacero verzii, čo sa s oblasťou okolo elektrárne stane. Zamorená rádioaktivitou bude ešte desiatky, možno stovky rokov. Jedny vidia v zakázanej zóne prírodnú rezerváciu, ktorá by sa mala zachovať tak ako je, teda bez ľudí. Iní zas vidia v zakázanej zóne pomník udalosti, ktorú by si malo ľudstvo pamätať navždy. Najväčšie obavy biológov a vedcov skúmajúcich zakázanú zónu vzbudila myšlienka, že by sa z Černobyľskej oblasti malo stať úložisko použitého jadrového paliva, jadrového odpadu a nebezpečných chemikálii. Však keď už je oblasť zamorená a ľuďom neprístupná, tak prečo si neprivyrobiť. Kšeft by to bol samozrejme úžasný, no následky by mohli byť pre tamojšiu faunu a flóru katastrofálne.

Následky tejto, ale aj iných havárii nás budú strašiť ešte dlhé desaťročia, možno aj stáročia. Je len na nás a našom svedomí a zodpovednosti, či dovolíme našim peňaženkám diktovať podmienky výstavby, prevádzky a odstávky zariadení, ktoré sú potenciálne nebezpečné. Žijeme predsa zatiaľ stále na jednej a tej istej planéte, na ktorej všetko so všetkým súvisí, čo by si malo uvedomiť veľa ľudí. Ako sa bude ľudstvo úspešne, alebo neúspešne vyhýbať nebezpečenstvám plynúcim z nášho technického „pokroku“ ukáže, tak ako všetko ostatné, len čas.
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE