17.12.2012
"STVORITEĽ"
17.12.2012

Hovorí sa, že na svete nie je nič úplne dokonalé, no podľa mňa je tu dokonalých vecí obrovské množstvo. Možno ich berieme ako samozrejmosť, možno o nich nevieme alebo nad nimi neuvažujeme, no isté je, že ten alebo možno skôr to, čo tento celok vytvorilo je absolútne bezchybné a zrejme taktiež dokonalé.

V súčasnosti sa nachádzame v 21. storočí a naše poznanie sa čím viac prehlbuje. Za posledných stotisíc rokov sme ako ľudstvo ubehli slušný kus cesty a ruku v ruke sme kráčali so svojimi vynálezmi, či zlepšovákmi. Starý známy fakt, ktorý však platí od vynájdenia prvého zariadenia platí s neuveriteľnou presnosťou dodnes. Všetko sa raz pokazí. Každý stroj, každá stavba, či dokonca každé opracovanie inak prírodného materiálu sa postupom času nejakým spôsobom pokazí alebo znehodnotí. Človeka ako takého, by sme teda ťažko mohli označiť za stvoriteľa niečoho trvácneho.

Niekomu určite napadlo, že by biologické systémy ako také mohli niesť označenie „dokonalé“, no ani v tomto prípade tomu tak nie je. Bunka je označovaná ako najdokonalejší „stroj“ na tejto planéte. Prijíma živiny, realizuje genetickú informáciu a vylučuje určitý druh odpadu. Tieto malé továrne sú jedným z najprepracovanejších strojov na tejto planéte. Stále však aj pre ne platí, že majú obmedzenú dobu života a sú náchylné na chemické, či fyzikálne vplyvy. Nakoniec aj bunka ako taká po určitom životnom cykle odumrie a z takmer dokonalého stroja zostane zase iba kôpka nepotrebného materiálu.

Stvoriteľov máme na svete veľa. Pre niekoho je stvoriteľom Boh, ktorý dokázal vytvoriť vesmír, hviezdy, planéty, samozrejme aj planétu Zem, potom všetko živé aj mŕtve na tejto planéte. Pre niekoho iného je zase Stvoriteľom žena, nakoľko dokáže priniesť na tento svet nový život – dieťa. V rôznych kultúrach nachádzame rôznych Stvoriteľov rôznych vecí, od vzduchu, morí, pevniny až po rastlinstvo, zvieratá a ľudí. Dnes sa rýchlosťou svetla ženieme za myšlienkami, kto vytvoril náš svet, ako ho ovplyvňuje dnes a či sa o ňom niekedy dozvieme. No vždy je tu tá ešte hlbšia otázka. Kto vytvoril toho, čo vytvoril náš svet? A kto vytvoril toho, čo vytvoril toho, čo vytvoril náš svet? Takto by sme mohli pokračovať donekonečna.

Súčasné poznanie nám na tieto otázky samozrejme odpovedať nevie, no prináša nám veľkú škálu dôkazov dokonalosti prvotného Stvoriteľa. Súčasná fyzika a jej pridružené vedy nám pomaličky odhaľujú podľa mňa božské, alebo možno Stvoriteľove veličiny. Celkove ich zahrnula pod názov konštanty. Poznáme značné množstvo konštánt, ktoré sú v nami poznanom svete nemenné, teda konštantné. Napríklad Plankova konštanta je v matematickom vyjadrení číslo, ktoré vyjadruje základné kvantum energie. Ďalej tu máme slávnu Avogadrovu konštantu, ktorá určuje počet častíc v jednom móle látky, ale aj permitivitu vákua, hmotnosti elektrónu, protónu, neutrónu, rýchlosť svetla vo vákuu a množstvo iných konštánt, ktoré keby neplatili, svet ako ho poznáme by neexistoval. Nemyslím tým svet ako našu Zem, ale celý vesmír by sa zrútil a zanikol. Mieru dokonalosti prvotného Stvoriteľa podtrhuje fakt, že dané konštanty sú nemenné. Naše poznatky nám naznačujú, že platia stále a bez poruchy. Neexistuje, že by sa daná konštanta na zlomok sekundy vychýlila a následne vrátila na svoju hodnotu. Ide o dokonalý výtvor, ktorý si proste nemôže dovoliť chybu. Možno je to len dobre namazaný stroj, ktorý funguje bezchybne 16 miliárd rokov a životnosť má napríklad 20 miliárd, no z pohľadu dneška je absolútne dokonalý.

Niekedy sa pousmejem nad malichernosťami, ktoré ľudí trápia. Viem sme „cítiace“ bytosti, no niekedy zabúdame prečo tu vlastne sme. Ahá, pomýlil som sa, my vlastne nevieme, prečo tu sme! Možno ako vedľajší produkt vedľajšieho produktu Stvoriteľa, no možno, aj keď len veľmi nepravdepodobne, jeho hlavný zámer, ktorý má niečo dosiahnuť. Čo, to nám možno zodpovie budúcnosť...
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE