1.1.2013
"SVET DUCHOV"
1.1.2013

Rôzne náboženstvá a rôzne kultúry nám predostierajú možnosti, čo sa stane s človekom po smrti. Niekedy duša opustí telo a putuje na nejaké miesto, ako je nebo alebo peklo, podľa „činov“ človeka, ktoré za život vykonal. Niekedy sa zas na druhý svet odoberá celé telo, ktoré sa mumifikuje, aby bolo naveky chránené pred zničením. Súčasná veda nám nevie s istotou povedať nič o tom, čo sa stane po smrti. Niektorí ľudia sú presvedčení, že človek a jeho myseľ je ako počítač, ak sa pokazí, nastane proste koniec, „strata dát“, a zostane len mŕtva schránka.

Knihy, filmy, mýty, ľudské výpovede nám hovoria o zjaveniach duchov, o rôznych energetických poliach, o pozitívnej a negatívnej energii, ktorú „mŕtvi posielajú“ zo záhrobia. Rôzne veštice nám dnes ponúkajú rozhovor s našimi predkami, s významnými osobnosťami nášho života, či so zosnulými osobnosťami. Oddeliť však klamstvo a podvody týchto ľudí od skutočne možného spojenia je však veľmi zložité. Ak vám takáto osoba bude s až priveľkou presnosťou rozprávať o vašom vzťahu, napríklad so zosnulým otcom, môžete jej uveriť, alebo si povedať, že len veľmi presne tipovala. Náš svet sa avšak hemží skutočnými príbehmi, ktoré by sme len ťažko zaradili do oddelenia, na ktorom visí visačka vedecky overené. Spory o majetky, hľadanie nezvestných osôb, či hľadanie pravdy o minulosti sa niekedy nezaobídu bez účasti človeka, média, ktorý nám sprostredkuje informácie z „druhého sveta“.

Osobne nechodievam k vešticiam, alebo pre mňa podobným šarlatánom, no začínam sa čoraz viac prikláňať na stranu tých, ktorí tvrdia, že medzi nebom a zemou skutočne niečo je. Nedávno som stretol osobu, ktorá mi len v krátkom rozhovore, alebo skôr v jej krátkom rozprávaní vykreslila scény zo svojho detstva, ktoré sa podobali na scény z filmu „The Sixth Sense“. Bol som veľmi prekvapený, no zároveň veľmi vzrušený z toho, že sa v mojom okolí objavila takáto osoba. Možno ich sú tu stovky, no boja sa hovoriť o podobných veciach, aby sa im ľudia neposmievali, alebo aby si nemysleli, že je daná osoba čudná. Neviem. Táto osoba mi však príde dostatočne vierohodná a navyše nevidím žiaden dôvod, prečo by si niečo takéto mala vymýšľať.

Schopnosť vidieť, alebo nejakým iným spôsobom vnímať duchov je niečím výnimočná. Niektorí ľudia majú túto schopnosť dočasne, väčšinou v detstve, kedy je všeobecne ľudský mozog omnoho vnímavejší na vonkajšie podnety. Niektorí ju majú celý život, no radšej sa s ňou nechvália a iní ju zas využívajú k svojmu prospechu, alebo žijú celý život v strachu. Ľahko sa mi hovorí o veciach, ktoré som nikdy nezažil, no vo verzii osoby, ktorú som tu spomenul, neboli duchovia násilní alebo nepriateľskí. Väčšinou len tak postávali. Ja by som bol určite spočiatku vystrašený, no po určitom „oťukaní sa“, by som chcel takúto schopnosť rozvinúť. Snaha komunikovať s týmito duchmi by mohla byť úspešná, no len v prípade absolútnej koncentrovanosti mysle. Čistou a vyrovnanou mysľou by sme toho ako ľudstvo určite dosiahli omnoho viac. Nevieme, či naši dávni predkovia, šamani rôznych kmeňov, či čarodejnice predpovedajúce budúcnosť a dávajúce rady k nezaplateniu, boli osoby, ktoré mali tento dar, dar vidieť a komunikovať s druhým svetom, alebo či sa jednalo o podvodníkov. Čo je však jasné, že takýto ľudia existovali a dokonca chod dejín menili alebo ho významne ovplyvňovali.

Súčasné poznanie nám nevie a zrejme ešte dlho nebude vedieť povedať, či sú takéto svety skutočnosťou. Môžeme však sledovať určité indície, alebo možno znamenia, ktoré nám naznačujú prítomnosť niečoho vyššieho, niečoho pre čo zatiaľ nemáme meno. Možno sme schopnosti tohto typu mali, možno sme ich stratili, alebo nám boli odobrané, no nikde nie je napísané, že je vylúčené ich znovu nadobudnúť a začať používať.
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE