19.2.2013
"BIBLIA I. - MILOSRDNÝ BOH"
19.2.2013

Vždy som sa zaujímal o dejiny. Odkedy som prepadol názorom archeoastronautskej teórie je to so mnou v jednom kole. Stále sa zaujímam o staroveké (archeo) dejiny a pod každým metaforickým alebo obrazným opisom vidím niečo podozrivé, prípadne niečo súčasné. Dlho som sa v mojom bádaní odhodlával, no napokon som to uskutočnil. Začal som čítať knihu kníh, bibliu. Nikdy som nebol a viem s jasnou mysľou predpovedať, že ani nebudem zástancom cirkvi ako takej, nikdy zrejme neuverím ich obrazu Boha, no biblia mala byť pre mňa prvým krôčikom k lepšiemu pochopeniu kresťanstva a hlavne dejín ako takých. Bibliu berú niektorí ľudia ako propagačný paškvil cirkvi, no ja ju beriem ako starý spis, sprievodcu dejinami, na ktoré sme dávno zabudli. Bibliu som v podstate nezačal čítať, ale študovať, v čom je významný rozdiel.

V prvej knihe Mojžišovej, ktorou sa celá biblia začína nájdeme hneď v úvode obraz stvorenia sveta a všetkého okolo nás. Absolútne obrazné vyjadrenie procesov, ktoré museli prebiehať, je normálnemu čitateľovi asi na dve veci, nakoľko sa z nich v podstate nedá nič presné vyčítať. Môžeme tu nájsť určité korelácie s teóriami o vzniku vesmíru, no jedná sa o slonie prirovnania. Zaujímavosti, z hľadiska historického, prichádzajú až pri opise Edénu (raja). Asi večnou otázkou zostane, čo je myslené pod pojmom raj, nakoľko obyčajnú krajinnú oblasť so stromami, kde sú všetky živočíchy v symbióze si pod týmto pojmom nepredstavujem. Skôr by som to chápal ako nejaký vyšší stav všetkého, možno povznesenie, z ktorého sa nám kvôli „pokušeniu“ podarilo úspešne vycúvať a tak sme započali púť za jeho opätovným nájdením.

Po vykázaní z raja sa samozrejme „ľudia“ začali rozmnožovať, nakoľko neodolali pokušeniu. Veľmi zaujímavé popisy rodokmeňov, či už samotného Kaina a Ábela, alebo aj v neskorších častiach biblie mi mátali rozum. Presné popisy rodokmeňu s naozaj úctyhodnými rokmi dožitia jednotlivých jeho členov som považoval najprv za prehnané, no po prečítaní aj druhej a tretej knihy Mojžišovej za úplne reálne. Dôležitým míľnikom v biblii je podľa mňa rozprava o skazenosti ľudstva (1M:6:1-4), kedy je popisované párenie sa božích synov s ľudskými ženami. Vtedy Boh riekol o človeku: „a žiť bude stodvadsať rokov.“ Všimol som si totižto jednej zvláštnosti. Adam a Eva, „ľudia“ stvorený Bohom, respektíve priami boží potomkovia mali potomkov. Tí sa v priemere dožívali 850 rokov. Ľuďmi by som ich ale nenazval. V nasledujúcich častiach však Boh zničí ľudstvo pre jeho skazenosť, no je milosrdný ku Nóachovi (Noe) a jeho rodine. Nóach bol jeden z potomkov Adama, teda ho môžeme stále považovať za priameho potomka, alebo výtvor Boha. Ak si všimneme Nóachovi synovia sa dožívajú približne rovnakého veku ako samotný Nóach. No po rozmnožení ich detí zrejme s preživšími ľuďmi po potope (ženy, ktoré si zobrali na palubu korábu), alebo s nejakým druhom hominidov, ktorí mohli obývať Zem sa ich maximálny vek rapídne znižuje. Logicky ak by sme šľachtili rasu napríklad psov, z takých ktorí sa dožívajú 20 rokov života a iného druhu, ktorý sa dožíva 5 rokov, vo výsledku by sme vždy dostali približne priemerný vek. Teda ak by sme ich potomkov s už kratšou dobou života, napríklad 13 rokov, spárili zase s druhom s dobou života 5 rokov, nasledujúca generácia by sa dožívala 9 rokov a tak ďalej. Podobne to mohlo byť aj s božími synmi. Totižto z pôvodných 850 rokov, ktorých sa bežne dožívali, sa neskôr tento vek znižuje na 600, neskôr na 400, následne na 200 a v prípade Izmaela klesáme až na 137 rokov. Logické? Podľa mňa absolútne presvedčivé, ako sa hovorí, čierne na bielom.

Medzičasom sa Boh snaží o obrovský lobing u utláčaného Jákoba a jeho potomka Jozefa. Prišlo mi veľmi zvláštne, že dnes sa všade hovorí, že Boh je spravodlivý, milosrdný, nerobí rozdiely a podobné nezmysli, ktoré sú v biblii úplne vyvrátené. Niekto tomu môže hovoriť skúška, no ja za tým vidím čisté nadržiavanie jednej strane. Ak si rozoberieme „proroctvo“ Jozefa, teda že Boh jeho potomstvo vyvedie z Egypta do zeme, ktorú sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, uvidíme tu úplný nepomer síl na jednej a druhej strane. Dobre, beriem, Egypťania si z Izraelcov spravili otrokov, no zrazu sa tu objaví Boh, nech už je tým myslený mimozemšťan, pozostalí člen predchádzajúcej rasy alebo iná nešpecifikovaná entita a začne robiť s Egypťanmi poriadky. Vyberie si prostredníka, Mojžiša, ktorý po každé síce varuje faraóna Egypta, no ten nepočúvne a neprepustí ľud Izraela z otroctva. Napokon zasiahne náš milosrdný a vždy spravodlivý Boh a doslova najprv utrápi a následne vlastnou rukou vyvraždí všetkých prvorodených Egypťanov. Po tejto masakre sa konečne končí otroctvo Izraelcov a prichádza púť cez púšť. V druhej knihe Mojžišovej (2M:13:17-22) sa popisuje, že Boh dokonca zatajuje akési boje prebiehajúce vo Filištínsku, pretože sa obáva, že mu Izraelci zutekajú. Preto ich vedie okľukou. Zaujímavý je však spôsob „navigácie“. Cez deň kráča Hospodin pred ľudom v oblakovom (para zrazená prechodom cez motor) a v noci v ohnivom stĺpe. V skutku krásny popis lietajúceho, alebo iného stroja využívajúceho spaľovací motor. Možno sa jednalo o druh Vimany, ktoré sú známe z Mahabharáty alebo o iné vtedy populárne lietajúce stroje, ktoré samozrejme pre bežných historikov nikdy neexistovali. Aby ľud nepomrel pri prechode púšťou hladom, Boh im zosiela Mannu (niektorí tvrdia, že sa jednalo o druh riasy, ktorá sa vyrábala v stroji na Mannu – bioreaktore). Táto zázračná sila živila Izraelcov celým pochodom púšťou. Napokon sa dostávame k hore Sínaj, kde si Mojžiš vypočuje od Boha zákony a pokyny pre stavbu chrámu. Zaujímavý je však Boží príchod na horu, ktorú tak hojne rozoberá aj Erich Von Däniken. Doslovne sa píše (2M:19:18): „Celý vrch Sínaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece a celý vrch sa veľmi otriasal.“ Jasné pristátie lietajúceho stroja, či nie? Boh sám hovorí, že ľud niesol na orlích krídlach. Ako inak by v dobe, kedy ľudia nepoznali nič okrem vtákov popísal lietajúci stroj?

Zaujímavostí je veľa, v mojom biblickom bádaní pokračujem a preto tento článok nazývam Biblia I., pretože sa určite dočká pokračovania.
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE