6.6.2017
BIOCHÉMIA
(BIOCHEMISTRY)
Aminokyseliny
(Amino acids):
Kódované aminokyseliny -
(Encoded amino acids)
PDF (71 kB)
Cykly
(Cycles):
α-oxidácia mastných kyselín -
(α-oxidation of fatty acids)
PDF (85 kB)
β-oxidácia mastných kyselín -
(β-oxidation of fatty acids)
PDF (101 kB)
ω-oxidácia mastných kyselín -
(ω-oxidation of fatty acids)
PDF (85 kB)
Calvinov cyklus, Temná fáza fotosyntézy -
(Calvin cycle, The dark phase of photosynthesis)
PDF (108 kB)
Citrátový cyklus, Krebsov cyklus -
(Citric acid cycle, Krebs cycle)
PDF (113 kB)
Degradácia pyrimidínov -
(Degradation of pyrimidines)
PDF (109 kB)
Dýchací reťazec -
(Respiratory chain)
PDF (95 kB)
Glukoneogenéza -
(Gluconeogenesis)
PDF (103 kB)
Glykolýza -
(Glycolysis)
PDF (106 kB)
Glyoxalátový cyklus -
(Glyoxylate cycle)
PDF (91 kB)
Močovinový cyklus, Ornitínový cyklus -
(Urea cycle, Ornithine cycle)
PDF (90 kB)
Oxidácia kyseliny pyrohroznovej -
(Oxidation of pyruvic acid)
PDF (94 kB)
Pentózový cyklus -
(Pentose cycle)
PDF (105 kB)
Syntéza karboxylových kyselín -
(Synthesis of carboxylic acids)
PDF (113 kB)
ENVIRONMENTÁLNA CHÉMIA
(ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)
Transfomácie polutantov
(Transformations of Pollutants):
Aeróbna biodegradácia PCB -
(Aerobic biodegradation of PCB)
PDF (82 kB)
Biotransfomácia DDT -
(Biotransformation of DDT)
PDF (89 kB)
Biotransfomácia PCB -
(Biotransformation of PCB)
PDF (96 kB)
Biotransfomácia tetraetylolova -
(Biotransformation of tetraethyllead)
PDF (85 kB)
Fotodegradácia 2,4-D -
(Photodegradation of 2,4-D)
PDF (99 kB)
Karcinogénna aktivácia aflatoxínu B1 -
(Carcinogenic activation of aflatoxin B1)
PDF (90 kB)
Karcinogénna aktivácia benzo(a)pyrénu -
(Carcinogenic activation of benzo(a)pyrene)
PDF (93 kB)
Karcinogénna aktivácia bisfenolu A -
(Carcinogenic activation of bisphenol A)
PDF (109 kB)
Karcinogénna aktivácia citrinínu -
(Carcinogenic activation of citrinin)
PDF (83 kB)
Karcinogénna aktivácia nitroderivátov -
(Carcinogenic activation of nitroderivates)
PDF (92 kB)
Karcinogénna aktivácia ochratoxínu A -
(Carcinogenic activation of ochratoxin A)
PDF (104 kB)
Mechanizmy degradácií polutantov
(Mechanisms of Pollutants Degradation):
Oxidačná degradácia 1,1,2,2-tetrachlóretánu -
(Oxidative Degradation of 1,1,2,2-tetrachloroethane)
PDF (88 kB)
Oxidačná degradácia kyseliny dichlóroctovej -
(Oxidative Degradation of Dichloroacetic acid)
PDF (91 kB)
Oxidačná degradácia kyseliny monochlóroctovej -
(Oxidative Degradation of Monochloroacetic acid)
PDF (94 kB)
Oxidačná degradácia kyseliny trichlóroctovej -
(Oxidative Degradation of Trichloroacetic acid)
PDF (91 kB)
Redukčná dehalogenácia tetrachlórmetánu -
(Reductive dehalogenation of tetrachloromethane)
PDF (90 kB)
Chémia vody a atmosféry
(Chemistry of Water & Atmosphere):
Atmosférické reakcie amínov -
(Atmospheric reactions of amines)
PDF (85 kB)
Atmosférické reakcie butánu -
(Atmospheric reactions of butane)
PDF (91 kB)
Atmosférické reakcie etylbenzénu -
(Atmospheric reactions of ethylbenzene)
PDF (107 kB)
Atmosférické reakcie izoprénu -
(Atmospheric reactions of isoprene)
PDF (88 kB)
Atmosférické reakcie mäkkých freónov (HFC-134a) -
(Atmospheric reactions of soft freons (HFC-134a))
PDF (89 kB)
Atmosférické reakcie metánu -
(Atmospheric reactions of methane)
PDF (92 kB)
Atmosférické reakcie na povrchu TiO2 -
(Atmospheric reactions on TiO2 surface)
PDF (114 kB)
Atmosférické reakcie oxidu siričitého -
(Atmospheric reactions of sulfur dioxide)
PDF (95 kB)
Atmosférické reakcie propénu -
(Atmospheric reactions of propene)
PDF (97 kB)
Atmosférické reakcie sulfánu
(Atmospheric reactions of hydrogen sulfide)
PDF (89 kB)
Atmosférický vznik nitro-PAHs -
(Atmospheric formation of nitro-PAHs)
PDF (85 kB)
Criegeeho biradikál -
(Criegee biradical)
PDF (84 kB)
Desaktivačné procesy elektrónovo excitovanej molekuly -
(Deactivation processes of electronically excited molecule)
PDF (97 kB)
Fentonova reakcia -
(Fenton reaction)
PDF (86 kB)
Fotodimerizácia alkénov -
(Photodimerization of alkenes)
PDF (92 kB)
Fotodynamický efekt -
(Photodynamic effect)
PDF (99 kB)
Fotochemická cykloadícia -
(Photochemical cycloaddition)
PDF (90 kB)
Fotochemické reakcie nitrozlúčenín -
(Photochemical reactions of nitrocompounds)
PDF (115 kB)
Fotochemický smog -
(Photochemical smog)
PDF (89 kB)
Norrishovo štiepenie -
(Norrish cleavage)
PDF (94 kB)
Ozonolýza monoterpénov -
(Ozonolisys of monoterpenes)
PDF (103 kB)
Príprava singletového kyslíka -
(Preparation of singlet oxygen)
PDF (90 kB)
Produkcia PAN -
(Production of PAN)
PDF (88 kB)
Reakcie singletového kyslíka -
(Reactions of singlet oxygen)
PDF (102 kB)
Russellov mechanizmus -
(Russell mechanism)
PDF (86 kB)
SRN1 reakcia -
(SRN1 reaction)
PDF (90 kB)
Stratosférické reakcie amoniaku -
(Stratospheric reactions of ammonia)
PDF (94 kB)
Stratosférické reakcie Cl a Br radikálov -
(Stratospheric reactions of Cl and Br radicals)
PDF (97 kB)
Stratosférické reakcie freónov -
(Stratospheric reactions of freons)
PDF (90 kB)
Stratosférické reakcie oxidu dusnatého -
(Stratospheric reactions of nitric oxide)
PDF (91 kB)
Stratosférické reakcie oxidu dusného -
(Stratospheric reactions of nitrous oxide)
PDF (93 kB)
Stratosférické reakcie ozónu -
(Stratospheric reactions of ozone)
PDF (95 kB)
Terminačné reakcie atmosféry -
(Termination reactions of atmosphere)
PDF (82 kB)
Troposférické reakcie 1,1,1-trichlóretánu -
(Tropospheric reactions of 1,1,1-trichloroethane)
PDF (107 kB)
Troposférické reakcie hydroperoxylového radikálu -
(Tropospheric reactions of hydroperoxyl radical)
PDF (87 kB)
Troposférické reakcie hydroxylového radikálu -
(Tropospheric reactions of hydroxyl radical)
PDF (96 kB)
Troposférické reakcie chlórmetánu -
(Tropospheric reactions of chloromethane)
PDF (91 kB)
Základné reakcie atmosféry -
(Basic reactions of atmosphere)
PDF (97 kB)
CHÉMIA LIEČIV
(CHEMISTRY OF DRUGS)
Syntézy
(Syntheses):
5-fluoruracil -
(5-fluorouracil)
PDF (88 kB)
Acetylcholín -
(Acetylcholine)
PDF (86 kB)
Adrenalín, Epinefrín -
(Adrenaline, Epinephrine)
PDF (89 kB)
Amfetamín -
(Amphetamine)
PDF (96 kB)
Antazolín -
(Antazoline)
PDF (86 kB)
Antipyrín, Fenazón -
(Antipyrine, Phenazone)
PDF (88 kB)
Cetirizín -
(Cetirizine)
PDF (91 kB)
Dekametónium -
(Dekamethonium)
PDF (90 kB)
Diklofenak -
(Diclofenac)
PDF (94 kB)
Dimetindén, Fenistil -
(Dimetindene, Dimethindene)
PDF (98 kB)
Efedrín -
(Ephedrine)
PDF (91 kB)
Fenobarbital -
(Phenobarbital)
PDF (88 kB)
Fentanyl -
(Fentanyl)
PDF (83 kB)
Foskarnet -
(Foscarnet)
PDF (86 kB)
Halotan -
(Halothane)
PDF (89 kB)
Chloramfenikol -
(Chloramphenicol)
PDF (104 kB)
Chlóroxín, Dichlórchinolinol, Endiaron -
(Chloroxine, Dichlorchinolinol)
PDF (88 kB)
Ibuprofén -
(Ibuprofen)
PDF (103 kB)
Izoniazid -
(Isoniazid)
PDF (86 kB)
Karbetopendeciniumbromid, Septonex bromid -
(Carbethopendecinium bromide, Septonex bromide)
PDF (95 kB)
Karbimazol -
(Carbimazole)
PDF (91 kB)
Klotrimazol, Kanesten -
(Clotrimazole)
PDF (90 kB)
Kyselina acetylsalicylová -
(Acetylsalicylic acid)
PDF (92 kB)
Labetalol -
(Labetalol)
PDF (81 kB)
Medosulepín -
(Medosulepin, Methiadene)
PDF (92 kB)
Mefenezin -
(Mephenesine)
PDF (88 kB)
Meperidín, Petidín -
(Meperidine, Pethidine)
PDF (86 kB)
Metadón -
(Methadone)
PDF (88 kB)
Metipranolol -
(Metipranolol)
PDF (86 kB)
Metronidazol -
(Metronidazole)
PDF (85 kB)
Mexiletín -
(Mexiletine)
PDF (87 kB)
Moxastín, Kinedryl -
(Moxastine)
PDF (90 kB)
Nafazolín -
(Naphazoline)
PDF (85 kB)
Nifedipín -
(Nifedipine)
PDF (83 kB)
Noradrenalín, Norepinefrín -
(Noradrenaline, Norepinephrine)
PDF (84 kB)
Paracetamol -
(Paracetamol, Acetaminophene)
PDF (86 kB)
Pentamidín -
(Pentamidine)
PDF (84 kB)
Piroxikam -
(Piroxicam)
PDF (99 kB)
Prokaín -
(Procaine)
PDF (90 kB)
Propranolol -
(Propranolol)
PDF (83 kB)
Ranitidín -
(Ranitidine)
PDF (100 kB)
Sulfatiazol -
(Sulfathiazole)
PDF (95 kB)
Tamoxifén -
(Tamoxifen)
PDF (99 kB)
Terbinafín, Lamisil -
(Terbinafine, Lamisil)
PDF (88 kB)
Tolperison -
(Tolperisone)
PDF (85 kB)
Trimekaín, Mezokaín -
(Trimecaine, Mesocain)
PDF (80 kB)
Trimetoprim -
(Trimethoprim)
PDF (86 kB)
Tyroxín, Levotyroxín, Tetrajódtyronín -
(Thyroxin, Levothyroxine, Tetraiodothyronine)
PDF (91 kB)
JADROVÁ CHÉMIA
(NUCLEAR CHEMISTRY)
Premenové rady
(Series):
Aktíniový premenový rad -
(Actinium series)
PDF (100 kB)
Neptúniový premenový rad -
(Neptunium series)
PDF (100 kB)
Tóriový premenový rad -
(Thorium series)
PDF (99 kB)
Uránový premenový rad -
(Uranium series)
PDF (99 kB)
ORGANICKÁ CHÉMIA
(ORGANIC CHEMISTRY)
Reakcie
(Reactions):
Anti-Markovnikovo pravidlo -
(Anti-Markovnikov's rule)
PDF (105 kB)
Appelova reakcia -
(Appel reaction)
PDF (96 kB)
Arndt-Eistertova reakcia -
(Arndt-Eistert reaction)
PDF (101 kB)
Baeyer-Villigerova oxidácia -
(Baeyer-Villiger oxidation)
PDF (105 kB)
Baker-Venkataramanov prešmyk -
(Baker-Venkataraman rearrangement)
PDF (95 kB)
Birchova redukcia -
(Birch reduction)
PDF (95 kB)
Blancova chlórmetylácia -
(Blanc chloromethylation)
PDF (90 kB)
Brownova hydroborácia -
(Brown hydroboration)
PDF (109 kB)
Cannizzarova reakcia -
(Cannizzaro reaction)
PDF (99 kB)
Claisenova kondenzácia -
(Claisen condensation)
PDF (109 kB)
Curtiov prešmyk -
(Curtius rearrangement)
PDF (105 kB)
Čičibabinova reakcia -
(Chichibabin reaction)
PDF (91 kB)
Čugajevova eliminácia -
(Chugaev elimination)
PDF (95 kB)
Diels-Alderova reakcia -
(Diels-Alder reaction)
PDF (89 kB)
Favorského prešmyk -
(Favorskii rearrangement)
PDF (98 kB)
Fischerova syntéza indolu -
(Fischer indole synthesis)
PDF (112 kB)
Friedel-Craftsova acylácia -
(Friedel-Crafts acylation)
PDF (97 kB)
Friedel-Craftsova alkylácia -
(Fiedel-Crafts alkylation)
PDF (106 kB)
Gabrielova syntéza -
(Gabriel synthesis)
PDF (106 kB)
Gattermann-Kochova reakcia -
(Gattermann-Koch reaction)
PDF (95 kB)
Grignardova reakcia -
(Grignard reaction)
PDF (112 kB)
Hantzschova syntéza pyridínu -
(Hantzsch pyridine synthesis)
PDF (115 kB)
Hell-Volhard-Zelinského reakcia -
(Hell-Volhard-Zelinsky reaction)
PDF (114 kB)
Hilbert-Johnsonova reakcia -
(Hilbert-Johnson reaction)
PDF (119 kB)
Hofer-Moestova dekarboxylácia -
(Hofer-Moest decarboxylation)
PDF (99 kB)
Hofmannova eliminácia -
(Hofmann elimination)
PDF (93 kB)
Hofmannov prešmyk -
(Hofmann rearrangement)
PDF (95 kB)
Houben-Hoeschova reakcia -
(Houben-Hoesch reaction)
PDF (92 kB)
Huisgenova cykloadícia -
(Huisgen cycloaddition)
PDF (86 kB)
Hunsdiecker-Borodinova reakcia -
(Hunsdiecker-Borodin reaction)
PDF (97 kB)
Janovského reakcia -
(Janovsky reaction)
PDF (101 kB)
Kiliani-Fischerova syntéza -
(Kiliani-Fischer synthesis)
PDF (106 kB)
Kolbeho reakcia -
(Kolbe reaction)
PDF (92 kB)
Kolbe-Schmittova reakcia -
(Kolbe-Schmitt reaction)
PDF (94 kB)
Mannichova reakcia -
(Mannich reaction)
PDF (93 kB)
Markovnikovo pravidlo -
(Markovnikov's rule)
PDF (96 kB)
Michaelis-Arbuzova reakcia -
(Michaelis-Arbuzov reaction)
PDF (94 kB)
Paal-Knorrova syntéza -
(Paal-Knorr synthesis)
PDF (123 kB)
Perkinova reakcia -
(Perkin reaction)
PDF (106 kB)
Priležajevova reakcia -
(Prilezhaev reaction)
PDF (96 kB)
Reimer-Tiemannova reakcia -
(Reimer-Tiemann reaction)
PDF (105 kB)
Robinsonova anelácia -
(Robinson annelation, Robinson annulation)
PDF (111 kB)
Ruffova degradácia -
(Ruff degradation)
PDF (118 kB)
Sandmeyerova reakcia -
(Sandmeyer reaction)
PDF (92 kB)
Simmons-Smithova reakcia -
(Simmons-Smith reaction)
PDF (92 kB)
Streckerova syntéza -
(Strecker synthesis)
PDF (101 kB)
Swernova oxidácia -
(Swern oxidation)
PDF (100 kB)
Thorpe-Ingoldov efekt -
(Thorpe-Ingold effect)
PDF (109 kB)
Vilsmeier-Haackova reakcia -
(Vilsmeier-Haack reaction)
PDF (107 kB)
Wittigova reakcia -
(Wittig reaction)
PDF (106 kB)
Wohlova degradácia -
(Wohl degradation)
PDF (92 kB)
Mechanizmy syntetických transformácií
(Mechanisms of synthetic transformations):
1,2:3,4:5,6-tri-O-izopropylidén-D-manitol -
(1,2:3,4:5,6-tri-O-isopropylidene-D-mannitol)
PDF (108 kB)
1,3-difenylmočovina -
(1,3-diphenylurea)
PDF (103 kB)
1,5-difenylpenta-1,4-dién-3-ón, Dibenzalacetón -
(1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, Dibenzalacetone)
PDF (94 kB)
1-brómbután -
(1-bromobutane)
PDF (92 kB)
1-chlór-4-nitrobenzén -
(1-chloro-4-nitrobenzene)
PDF (91 kB)
1-jód-4-nitrobenzén -
(1-iodo-4-nitrobenzene)
PDF (87 kB)
2-nitrofenol a 4-nitrofenol -
(2-nitrophenol & 4-nitrophenol)
PDF (91 kB)
4-(metylamino)bután-2-ón -
(4-(methylamino)butan-2-one)
PDF (89 kB)
4-nitroanilín a 4-nitroacetanilid -
(4-nitroaniline & 4-nitroacetanilide)
PDF (95 kB)
Acetanilid -
(Acetanilide)
PDF (93 kB)
Amid kyseliny octovej -
(Acetic acid amide)
PDF (92 kB)
Benzalacetón, 4-fenylbut-3-én-2-ón -
(Benzalacetone, 4-phenylbut-3-en-2-one)
PDF (95 kB)
Etylamín -
(Ethylamine)
PDF (93 kB)
Etylester kyseliny octovej, Octan etylový -
(Ethyl acetate)
PDF (91 kB)
Fenylazo-2-naftol, Sudan I -
(Phenylazo-2-naphthol, Sudan I)
PDF (94 kB)
Kyselina acetylsalicylová -
(Acetylsalicylic acid)
PDF (90 kB)
Kyselina benzilová -
(Benzilic acid)
PDF (92 kB)
Kyselina benzoová -
(Benzoic acid)
PDF (93 kB)
Metylester kyseliny salicylovej -
(Salicylic acid methyl ester)
PDF (93 kB)
N-(2-chlóretyl)acetamid -
(N-(2-chloroethyl)acetamide)
PDF (90 kB)
N-benzylidénanilín -
(N-benzylideneaniline)
PDF (90 kB)
N,N-dibenzyl-2-chloroetánamín -
(N,N-dibenzyl-2-chloroethanamine)
PDF (93 kB)
Nitril kyseliny 2-hydroxy-2-metylbutánovej -
(2-hydroxy-2-methylbutanenitrile)
PDF (95 kB)
Nitril kyseliny 4-oxopentánovej -
(4-oxopentanenitrile)
PDF (97 kB)
Oxetán -
(Oxetane)
PDF (91 kB)
Tetrahydropyrán -
(Tetrahydropyran)
PDF (90 kB)
Tetrachlórmetán -
(Tetrachloromethane)
PDF (104 kB)
Syntézy
(Syntheses):
1,2-epoxycyklohexán -
(1,2-epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide)
PDF (96 kB)
1-chlór-3-fluórbenzén -
(1-chloro-3-fluorobenzene)
PDF (96 kB)
1-fenyletanón, Fenylmetylketón -
(1-phenylethanone, Phenylmethylketone)
PDF (90 kB)
1-fenyletylamín -
(1-phenylethylamine)
PDF (95 kB)
1-fenylprop-1-én -
(1-phenylprop-1-ene)
PDF (91 kB)
2-(4-brómfenyl)etylamín -
(2-(4-bromophenyl)ethylamine)
PDF (92 kB)
2-aminopyridín -
(2-aminopyridine)
PDF (88 kB)
2-bróm-4-metylanilín -
(2-bromo-4-methylaniline)
PDF (86 kB)
2-fenylacetaldehyd -
(2-phenylacetaldehyde)
PDF (89 kB)
2-fenylpropán-2-ol -
(2-phenylpropan-2-ol)
PDF (87 kB)
4-etoxyacetanilid, Fenacetín -
(4-ethoxyacetanilide, Phenacetin)
PDF (103 kB)
4-hydroxyazobenzén, 4-fenylazofenol -
(4-hydroxyazobenzene, 4-phenylazophenol)
PDF (94 kB)
Acetón, Dimetylketón -
(Acetone, Dimethyl ketone)
PDF (91 kB)
Acetylacetón -
(Acetylacetone)
PDF (89 kB)
Anhydrid kyseliny octovej, Acetanhydrid -
(Acetic anhydride)
PDF (95 kB)
Alanín -
(Alanine)
PDF (90 kB)
Amid kyseliny octovej, Acetamid -
(Acetamide)
PDF (91 kB)
Benzaldehyd -
(Benzaldehyde)
PDF (93 kB)
Butanál -
(Butanal, Butyraldehyde)
PDF (104 kB)
Bután-1,4-diamín, Putrescín -
(Butan-1,4-diamine, Putrescine)
PDF (93 kB)
Dimetylbenzylamín -
(Dimethylbenzylamine)
PDF (90 kB)
Dimetyldioxirán -
(Dimethyldioxirane)
PDF (91 kB)
Etylamín -
(Ethylamine)
PDF (91 kB)
Etylester kyseliny octovej, Octan etylový -
(Ethyl acetate)
PDF (90 kB)
Fenylacetón -
(Phenylacetone)
PDF (103 kB)
Fenylalanín -
(Phenylalanine)
PDF (95 kB)
Glycín -
(Glycine)
PDF (29 kB)
Hexán-2-ón -
(Hexan-2-one)
PDF (32 kB)
Kyselina 2-hydroxy-2-fenyloctová -
(2-hydroxy-2-phenylacetic acid)
PDF (30 kB)
Kyselina 2-hydroxypropánová -
(2-hydroxypropionic acid)
PDF (31 kB)
Kyselina 2-kyanopropánová -
(2-cyanopropionic acid)
PDF (30 kB)
Kyselina 2-metylpropánová -
(2-methylpropionic acid)
PDF (33 kB)
Kyselina 3-aminobenzoová -
(3-aminobenzoic acid)
PDF (31 kB)
Kyselina 3-fenyl-3-hydroxypropánová -
(3-hydroxy-3-phenylpropionic acid)
PDF (33 kB)
Kyselina 3-hydroxybenzoová -
(3-hydroxybenzoic acid)
PDF (35 kB)
Kyselina 4-brómfenyloctová -
(4-bromophenylacetic acid)
PDF (34 kB)
Kyselina 4-etylbenzoová -
(4-ethylbenzoic acid)
PDF (30 kB)
Kyselina butánová -
(Butanoic acid)
PDF (35 kB)
Kyselina hexándiová, Kyselina adipová -
(Hexanedioic acid, Adipic acid)
PDF (34 kB)
Kyselina malónová, Kyselina 1,3-propándiová -
(Malonic acid, 1,3-propanedioic acid)
PDF (91 kB)
Kyselina octová -
(Acetic acid)
PDF (95 kB)
Kyselina propánová -
(Propionic acid)
PDF (29 kB)
Metylizopropylamín -
(methylisopropanamine)
PDF (26 kB)
N-metylamid kyseliny octovej -
(N-methylacetamide)
PDF (33 kB)
Nitril kyseliny 3-jódbenzoovej -
(3-iodobenzonitrile)
PDF (31 kB)
Nitril kyseliny 4-hydroxybenzoovej -
(4-hydroxybenzonitrile)
PDF (31 kB)
Propén -
(Propene)
PDF (33 kB)
(Z)-But-2-én -
((Z)-But-2-ene)
PDF (93 kB)
ORGANICKÁ TECHNOLÓGIA
A PETROCHÉMIA
(ORGANIC TECHNOLOGY AND PETROCHEMISTRY)
Priemyselné syntézy
(Industrial Syntheses):
C4 frakcia -
(C4 fraction)
PDF (31 kB)
Dehydrogenačné procesy -
(Dehydrogenation processes)
PDF (32 kB)
Hydrogenačné procesy -
(Hydrogenation processes)
PDF (28 kB)
Oxidácie aromátov -
(Oxidation of Aromates)
PDF (29 kB)
Výroba acetylénu -
(Production of Acetylene)
PDF (33 kB)
Výroba amínov -
(Production of Amines)
PDF (34 kB)
Výroba anhydridov kyselín -
(Production of Acid Anhydrides)
PDF (30 kB)
Výroba cyklohexanónu -
(Production of Cyclohexanone)
PDF (27 kB)
Výroba epoxidových živíc -
(Production of Polyepoxide)
PDF (30 kB)
Výroba fenolu -
(Production of Phenol)
PDF (30 kB)
Výroba formaldehydu -
(Production of Formaldehyde)
PDF (28 kB)
Výroba kaprolaktámu -
(Production of Caprolactam)
PDF (28 kB)
Výroba kyseliny adipovej -
(Production of Adipic acid)
PDF (28 kB)
Výroba kyseliny octovej -
(Production of Acetic acid)
PDF (30 kB)
Výroba peroxidu vodíka -
(Production of Hydrogen Peroxide)
PDF (28 kB)
Výroba styrénu -
(Production of Styrene)
PDF (29 kB)
Výroba syntézneho plynu -
(Production of Synthesis Gas)
PDF (35 kB)
Výroba vodíka -
(Production of Hydrogen)
PDF (35 kB)
Využitie acetylénu -
(Use of Acetylene)
PDF (32 kB)
Využitie anilínu -
(Use of Aniline)
PDF (30 kB)
Využitie benzénu -
(Use of Benzene)
PDF (35 kB)
Využitie etylénoxidu -
(Use of Ethylenoxide)
PDF (29 kB)
Využitie etylénu -
(Use of Ethylene)
PDF (36 kB)
Využitie metanolu -
(Use of Methanol)
PDF (35 kB)
Využitie naftalénu -
(Use of Naphthalene)
PDF (32 kB)
Využitie propylénu -
(Use of Propylene)
PDF (31 kB)
Využitie toluénu -
(Use of Toulene)
PDF (35 kB)
Využitie xylénov -
(Use of Xylenes)
PDF (32 kB)
CHEMICKÉ REAKCIE
Pomocný materiál k štúdiu na FChPT STU

Obsahuje:
Biochémia
Environmentálna chémia
Chémia liečiv
Jadrová chémia
Organická chémia
Organická technológia a petrochémia

Rozsah: 333 strán

Dostupné od 1.12.2014
v priestoroch SCHK!

Cena: 4.50 eur
Citácia:
"Hrdlička L.: Chemické reakcie: Pomocný materiál k štúdiu na FChPT STU. Slovenská chemická knižnica, Bratislava (2014), str. ??."
ISBN 978-80-89597-21-5.

Reference:
"Hrdlička L.: Chemical reactions: Auxiliary material to study at STU FChPT. Slovak Chemical Library, Bratislava (2014), str. ??. (In Slovak)"
ISBN 978-80-89597-21-5.
NOVÉ VYDANIE
dokončené na
Pár užitočných chemických vecí.

Vyhľadávanie:
CTRL+F

Všetok obsah
z lukoh.eu sťahujete na vlastné riziko.
MENU
COUNTER
CHEMISTRY
DESCRIPTION
UPDATE