26.4.2017
LECTURES
PARTICIPATIONS
Ing. Lukáš Hrdlička

E-mail: lukooh@gmail.com


OEI, FChPT, STU
Doktorand na oddelení environmentálneho inžinierstva fakulty chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite.
Link: www.fchpt.stuba.sk/oei


RESEARCH GATE
Osobná databáza vlastných publikácií.
Link: www.researchgate.net


SLOVENSKÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Prednášajúci na kurzoch chémie zameraných na prijímacie pohovory z chémie na lekárske fakulty v Slovenskom inštitúte vzdelávania.
Link: www.siv.sk


ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV
Člen asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky.
Link: www.acesr.sk
BLAZE BAYLEY
28.4.2017
Rock Café,
Bratislava,
Slovensko


KISS
20.5.2017
BVV,
Brno,
Česko


STRATOVARIUS
EDGUY
RUNNING WILD
SABATON
BATTLE BEAST
KREYSON

13. až 16.7.2017
Masters of Rock,
Vizovice,
Česko


BLIND GUARDIAN
3.8.2017
MMC,
Bratislava,
Slovensko


CIVIL WAR
TIMO TOLKKI
MASTERPLAN
POWERWOLF

18. až 19.8.2017
More than Fest,
Zvolenská Slatina,
Slovensko
MENU
COUNTER
PERSONAL
EVENTS
UPDATE